top of page
HVOF = High Velocity Oxygen Fuel

De coating wordt op dezelfde manier opgebouwd als bij het Autogeen spuiten, maar de semi-vloeibare druppels komen met een zeer hoge snelheid op het substraat terecht. Deze snelheid resulteert in dichte deklagen (porositeit < 0.1%) Afhankelijk van het gebuikte materiaal, bekomt met hardheden van 30 tot 70 HRc. Voor harde al dan niet corrosie-werende, worden voornamelijk carbiden op deze wijze gespoten. 

 

HVOF: Hogesnelheidsspuiten HVOF (High Velocity Oxygen Fuel). Harde en dichte (d.w.z. vrij geringe tot geen porositeit in de deklaag)  coatings worden op deze manier aangebracht.  Partijen op werkstukken die onderhevig zijn aan vrij zware slijtage, al dan niet in combinatie met corrosieve slijtage, kunnen met behulp van dit thermische spuit procedé onder handen worden genomen. Hierbij kunnen ook carbiden (extra harde partikels) worden toegevoegd.

bottom of page